• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Stavebné klince

 

STAVEBNÉ KLINCE FE a ZN

  Bez povrchovej úpravy ( FE )
Rozmer  ( mm ) Rozmer  ( mm ) Rozmer  ( mm )
16 x 1,20    80 x 3,10  200 x 6,30
20 x 1,20    90 x 3,50  210 x 7,10
20 x 1,40  100 x 4,00   220 x 7,10
25 x 1,40  120 x 4,00  230 x 7,10
32 x 1,60  130 x 4,50  250 x 8,00
40 x 2,00  140 x 4,50  260 x 8,00
50 x 2,20  150 x 5,00  280 x 8,00
63 x 2,50  160 x 6,30  300 x 8,80
70 x 2,80  180 x 6,30  
  Povrchová úprava zinok ( ZN )
25 x 1,40             50 x 2,20     90 x 3,50  
32 x 1,60   63 x 2,50 100 x 4,00
32 x 1,80   70 x 2,80 120 x 4,00
40 x 2,00   80 x 3,10  

LEPENKOVÉ KLINCE ZN

  Lepenkové klince zinok ( ZN )
Rozmer  ( mm ) Rozmer  ( mm ) Rozmer  ( mm )
20 x 2,50 32 x 2,50  
25 x 2,50    

 

KOLÁRSKE KLINCE 

 

  Kolárske klince 
Rozmer  ( mm ) Rozmer  ( mm ) Rozmer  ( mm )
20 x 1,20 40 x 1,80 70 x 2,80
25 x 1,20 50 x 2,20 80 x 3,10
32 x 1,40 63 x 2,50  

"U"  KLINCE A TRSTENIAKY


  "U"  klince 
Rozmer  ( mm ) Rozmer  ( mm ) Rozmer  ( mm )
25 x 2,50 30 x 3,10 38 x 3,80
28 x 2,80 Trsteniaky 32 x 2,50

Južná trieda 11
040 01 Košice
- vjazd z Fejovej ulice


Mobil: 0908 846 953
E-mail: emiga@emiga.sk