• |
 • Mapa stránok |
 • E-mail kontakt

Prenájom pojazdného lešenia a rebríkov

HLINÍKOVÉ POJAZDNÉ LEŠENIE FAVORIT

Výhodou pojazdného lešenia je jeho bezpečnosť, stabilita, rýchlosť montáže a nízka hmotnosť. Pracovný dosah od 1,8 do 12,0 m. Veľkosť plošiny 0,70 x 2,00 m a 1,35 x 2,00 m. Zaťažiteľnosť 150 kg/m2. Oceľový podvozok 1,65m. Výškovo nastaviteľné kolieska s brzdou. Rýchle zostavenie bez potreby náradia vďaka rychlouzáverom a nasadzovacím spojom.

pracovná plošina 0,70 x 2,0 m

Zostava modul

A

A,B

A,B+1m A,B,C

A,B,C+1m

A,B,C,D A,B,C,D+1m A,B,C,D+2m A,B,C,D,E

výška lešenia (m)

1,8 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

Výška prac. plošiny

0,8 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Pracovný dosah (m)

2,8 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

Hmotnosť (kg)

29 83 96 125 138 163 178 196 220

 pracovná plošina 1,35 x 2,0 m

Zostava modul

A

A+1m

A,B A,B+1m A,B,C A,B,C+1m A,B,C,D A,B,CD+1m A,B,C,D,E

výška lešenia (m)

1,8 3,0 4,0 5,0

6,0

7,0 8,0 9,0 11,0

Výška prac. plošiny

0,8 2,0 3,0 4,0 5,0

6,0

7,0 8,0 10,0

Pracovný dosah (m)

2,8 4,0 5,0

6,0

7,0 8,0 9,0 10,0 12,0

Viacúčelový trojdielny rebrík

Rebrík

3 x 11
stupňov
3 x 15
stupňov

Dĺžka vysunutého rebríka A (m)

6,63 9,77

Dĺžka vysunutého rebríka B (m)

4,38 6,64

Dĺžka jedného dielu rebríka (m)

2,99

4,05


Podmienky prenajmu pojazdného lešenia alebo rebríkov
 • Záväzná objednávka / dohodnutie termímu prenájmu
 •  Kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo doklad totožnosti.
 •  Zložiť zálohu za jednotlivú zostavu lešenia alebo rebríka
 •  Cena za prenájom sa účtuje za každý započatý deň podľa výšky a typu lešenia / rebríka
 •  Znečistenie, poškodenie alebo stratu lešenia účtujeme podľa dohodnutých podmienok
 •  Uvedené podmienky platia aj pre nájom trojdielných hliníkových rebríkov do max. dĺžky 9,5 m.
 •  Pri dlhodobom prenájme poskytujeme zvýhodnené ceny.
 •  Podmienky požičiavania lešenia a poplatky za prenájom sú uvedené v prílohe.
 • V prípade záujmu o kúpu lešenia alebo rebríkov si vyžiadajte aktuálnu cenovú ponuku

Južná trieda 11
040 01 Košice
- vjazd z Fejovej ulice


Mobil: 0908 846 953
E-mail: emiga@emiga.sk