• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Parozábrany

JUTAFOL 110 N Štandard
JUTAFOL 110 N Štandard - viacvrstvová fólia, ktorá sa skladá z polyetylénovej fólie spevnenej perlinkovou mriežkou. Bežne sa vyrába v čírej farbe. Je označená čiernym pásikom. Zabraňuje prenikaniu vodných pár z vnútorného priestoru objektu do tepelných izolácií, možno ju použiť v šikmých i plochých strechách alebo vo zvislých konštrukciách stien.

JUTAFOL 170 N Al
JUTAFOL 170 N Al - je viacvrstvová parotesná zábrana spevnená mriežkou perlinkovej väzby s reflexným aluminizovaným povrchom.  Vysoko parotesná fólia s reflexnou hliníkovou vrstvou určená na ochranu tepelných izolácií. Vykazuje extrémne vysokú parotesnú schopnosť, bez ohľadu na to, či je použitá na vnútornej strane tepelných izolácií v šikmých strechách, v plochých strechách alebo vo zvislých konštrukciách stien.


Južná trieda 11
040 01 Košice
- vjazd z Fejovej ulice


Mobil: 0908 846 953
E-mail: emiga@emiga.sk