• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

FAKRO

FAKRO tesniace lemovania

ESW
ESW – lemovanie pre spojenie okna s plochou strešnou krytinou do výšky 5 mm

FEZW
EZW – lemovanie pre profilované strešné krytiny do výšky 45 mm

EHW
EHW – lemovanie pre vysoko-profilované strešné krytiny do výšky 90 mm

ESV
Lemovanie ESV umožňuje tesné prepojenie strešného okna s plochými strešnými krytinami, ako sú: bitumenové pása, asfaltové šindle, šablóny do hrúbky 10 mm (2 vrstvy po 5 mm). Štandardne sú lemovania vyrábané ako sólo pre jedno okno. Okrem toho rozlišujeme lemovanie ESV pre okná so zvýšenou osou otáčania FYP-V U3 proSky a FDY-P U3 Duet proSky. Tiež je možná montáž okien do skupín tzv. kombi lemovanie pozri: KSV.

EZV
Lemovanie EZV zabezpečuje tesné prepojenie okna s profilovanou strešnou krytinou ako sú: škridla, profilovaný plech. Je univerzálnym lemovaním, ktoré môže byť použité nielen do krytín vlnitých, ale do všetkých druhov krytín do výšky profilu 45 mm. Okrem toho rozlišujeme lemovanie EZV pre okná so zvýšenou osou otáčania FYP-V U3 proSky a FDY-P U3 Duet proSky.

EHN
Lemovanie EHN slúži na tesné prepojenie strešného okna s vysokoprofilovanými krytinami ako sú: vysokoprofilové škridle a plechy. Môže byť použité do výšky profilu krytiny 90 mm. Štandardne je dodávané lemovanie pre okno samostatne montované. Okrem toho rozlišujeme lemovanie EHN pre okná so zvýšenou osou otáčania FYP-V U3 proSky a FDY-P U3 Duet proSky. Tiež sa vyrába vo verzii pre zoskupenie okien horizontálne a do blokov, pozri KHN.

EUV
Lemovanie EUV/B je univerzálne a je určené pre montáž samostatných lomených okien. Pre montáž do rôznych zoskupení je určené modulové prevedenie, umožňujúce montáž lomených okien v rôznych zostavách. Lemovania EU_/B sú určené výlučne pre nové prevedenie lomených okien B_L. Umožňujú tesné spojenie strešného okna ľubovoľnej konštrukcie montovaného do strešného plášťa s oknom montovaným do zvislej steny.

KDV
Okno pre zoskupenie duet je montované pod štandardným strešným oknom v rovine strechy pre lepšie presvetlenie miestnosti. Okná sú otvárané ako kyvné. Okno je spojené so strešným modulom pre zvislé zoskupenie KDV.

KSV
KSV - systém kombi lemovaní pre okná FAKRO do plochých krytín. Systém kombi lemovaní umožňuje spájať strešné okná do zostáv takmer s neobmedzenými možnosťami, a to do skupín horizontálnych, vertikálnych a do blokov. Štandardná vzdialenosť medzi oknami v pozdĺžnom a priečnom smere ukladania je 10 cm. V prípade montáže vonkajších roliet je nevyhnutné pri oknách montovaných nad sebou vytvoriť medzi oknami medzeru min. 20 cm. Modulový systém lemovaní používa pre zoskupenie okien 6 modulov (siedmim je lemovanie KDV pre duet zoskupenia sólo-nad sebou), z ktorých dokážeme vytvoriť všetky typové zoskupenia. Každý modul má s daným označením svoje pevné miesto v zostave a v kombinácii s ostatnými modulmi vytvára zostavu zoskupených okien.

KZV
KZV - systém kombi lemovaní pre okná FAKRO do vlnitých krytín. Systém kombi lemovaní umožňuje spájať strešné okná do zostáv takmer s neobmedzenými možnosťami, a to do skupín horizontálnych, vertikálnych a do blokov. Štandardná vzdialenosť medzi oknami v pozdĺžnom a priečnom smere ukladania je 10 cm. V prípade montáže vonkajších roliet je nevyhnutné pri oknách montovaných nad sebou vytvoriť medzi oknami medzeru min. 20 cm. Modulový systém lemovaní používa pre zoskupenie okien 6 modulov (siedmim je lemovanie KDV pre duet zoskupenia sólo-nad sebou), z ktorých dokážeme vytvoriť všetky typové zoskupenia. Každý modul má s daným označením svoje pevné miesto v zostave a v kombinácii s ostatnými modulmi vytvára zostavu zoskupených okien.

KHN
KHN - systém kombi lemovaní pre okná FAKRO do vysokoprofilovaných krytín. Systém kombi lemovaní umožňuje spájať strešné okná do zostáv takmer s neobmedzenými možnosťami, a to do skupín horizontálnych, vertikálnych a do blokov. Štandardná vzdialenosť medzi oknami v pozdĺžnom a priečnom smere ukladania je 10 cm. V prípade montáže vonkajších roliet je nevyhnutné pri oknách montovaných nad sebou vytvoriť medzi oknami medzeru min. 20 cm. Modulový systém lemovaní používa pre zoskupenie okien 6 modulov (siedmim je lemovanie KDV pre duet zoskupenia sólo-nad sebou), z ktorých dokážeme vytvoriť všetky typové zoskupenia. Každý modul má s daným označením svoje pevné miesto v zostave a v kombinácii s ostatnými modulmi vytvára zostavu zoskupených okien.


FAKRO kyvné

FAKRO kývno-výklopné

FAKRO so zvýšenou osou otáčania

FAKRO do zostavy

FAKRO výlezové termo

FAKRO tesniace lemovania

FAKRO strešné výlezy s lemovaním

Markízy, rolety vonkajšie

Rolety, žalúzie, sieťky

Ovládanie okien

Montážna sada

Technické parametre okien FAKRO

Južná trieda 11
040 01 Košice
- vjazd z Fejovej ulice


Mobil: 0908 846 953
E-mail: emiga@emiga.sk